Bol u Vratu

Bolest novog doba jeste posledica savremenog načina života gde su se okolnosti u kojima živimo u velikoj meri promenile, digitalno doba i tehnološki napredak nam je omogućio život na klik, gde su naizgled mnoge stvari olakšane. Međutim, u praksi imamo drugačiju situaciju gde je novo doba našem telu donelo vise štete nego koristi. Mnogi poslovi se obavljaju na računaru, u sedećem položaju, i tako se razvija niz sindroma koji negativno utiču na kvalitet života. Posle dužeg sedenja naša svest prestaje da kontroliše naše telo, menja se položaj, gde gravitacija savija telo ka napred ,glava je u propulziji (izbačena ka napred), ramena se povijaju ka unutra, dolazi do biomehaničkog disbalansa ,narušava se statika kičmenog stuba. Zbog preterane aktivacije fleksora (pregibača) vrata povišen je mišićni tonus, dolazi do ograničenja pokreta u vratu, javljaju se bolovi koji se refleksno šire do rameno-lopatične regije, ruku, šaka… Bol je različitog inteziteta, zavisno od senzibiliteta može biti oštar, tup, probadajući, poput trnjenja koja zrače u ruke, šake, prste. U akutnoj fazi savetuje se primena krio terapije, manuelne terapije, različitih miofascijalnih tehnika, akupresure, terapeutske masaže koje povećavaju cirkulaciju i tako smanjuju spazam hipertonične muskulature vrata. U kasnijoj fazi potrebno je raditi na povećanju obima pokreta, i jačanju vratne muskulature kinezioterapijskim vezbama gde dugoročno stabilizujemo vratne segmente i time minimiziramo nastanak recidiva.