Bol u kuku

Bol u kuku je jedna od najčešćih problema koja je prisutna kod većeg dela populacije. Zglob kuka je stabilna struktura koja nosi težinu tela koja dovodi do velikog pritiska na sam zglob, pa je samim tim sklon čestim dislokacijama, degenerativnim promenama , kao i frakturama kod starijih pacijenata. Bolesti koje uzrokuju bol su povezane sa uzrastom stanovništva: urodjeni poremećaji kod odojčadi, vaskularni problemi kod adolescenata, trauma kod mladih, artritis i frakture kod starijih.

Važno je kao i kod svake vrste boli, lokalizovati precizno problem, topografski utvrditi tačno gde je najveći stepen bola, zato što je širok dijapazon povezanih struktura koje mogu davati iste simptome. Bol u kuku koji je u direktnoj vezi sa kukom daje simptome bola uglavnom u preponskom delu, glutealnom, i lateralnom delu kuka. Nekada se može osetiti bol u lumbalnom delu kičme, što je u korelaciji sa degenerativnm promenama diska lumbalnog dela. Bol u preponskom delu, nemogućnost prekrštanja noge(jedna preko druge) jesu indikatori koji ukazuju na osteoartritis kuka(jedan od najčešćih razloga bola u kuku), gde sa velikom sigurnošću možemo da tvrdimo iz razloga, jer je tu hrskavica najtanja, pa je to razlog da se najbrže istanji u tom delu, što stvara mehanizam gde se zglobne površine taru jedna o drugu, što dovodi do upale i bola. Istanjena hrskavica više nema kapacitet ispuštanja sinovijalne tečnosti i podmazivanja zgloba pospešujući degenerativne promena u zglobu kuka.

Degenerativne promene su češće kod populacije srednjih godina do starijih ljudi.


isijalgija, manuelna terapija pravdic-beograd

Neurološke senzacije koje se mogu javlaljati u vidu trnjenja, utrnulosti i slabosti nastaju usled neurološkog deficita u lumbalnom delu kičme ili na perifernom delu puta pružanja nerva gde može biti zaglavljen, pritisnut.Anteriorne(prednje) senzacije ukazuju na femoralni nerv , lateralne ukazuju na lateralni femoralni k. nerv, dok posteriorne(pozadi) neurološke senzacije su povezane sa išijadičnim nervom. Mišićne triger tačke oko zgloba kuka su propratni deo problema koje treba tretirati, zato što su u velikoj meri zaslužne za bol u kuku.

Dijagnostika se bazira na specijanim ortopedskim testovima(faber,fadir,ober,thomas i dr.) koji uz dopunsku dijagnostiku (RTG, MRI) precizno lociraju poreklo bola.


isijalgija, manuelna terapija pravdic-beograd

Loše navike mogu pogoršati stanje, pojačati bol u kuku i u velikoj meri uticati na kvalitet života. Birati obuću koja je udobna, stabilna i sa dovoljno penastim djonom koji će smanjiti opterećenje na kukove. Ako imate sedentarni način života, puno sedite, vodite računa o držanju, položaju dok sedite i stolici. Investirajte u stolicu koja vam najmanje opterećuje ledja i kukove.

Vežbe su takodje kako kao prevencija tako i kao deo rehabilitacionog plana nezaobilazan segment u otklanjanju bola u kuku. Preporučuju se medicinske vežbe u vidu istezanja donjih ekstremiteta, kao i jačanje mišića oko zglobne kapsule. Kod stanja koja su u progresivnoj degeneraciji preporučuju se mobilizacione vežbe za povećanje obima pokreta u zglobu kuka. Vožnja bicikle i plivanje su sportovi koji se preporučuju za osobe koje imaju problem sa kukom, čime se vrši mobilizacija zgloba uz smanjeno opterećenje na isti.

Manuelna terapija se pokazala kao primarna neoperativna procedura koja je nezaobilazni deo terapije, koja ako se izvodi u sinergiji sa gore navedenim daje izvanredne rezultate .