Teniski lakat (epicondilitis lat.)- nije samo sportska povreda

teniski lakat, manuelna terapija pravdic-beograd

Iako epikondilitis lakta ljudi najčešće povezuju sa tenisom (teniski lakat) , statistika pokazuje da samo 5% ljudi koji se bave tenisom ima epikondilitis lakta. Aktivnosti koje zahtevaju podizanje, uvrtanje ili povlačenje mogu da oštete tetivu. Naporne aktivnosti, poput pokretanja kosicilice (za travu), preveliko korišćenje miša i tastature mogu da povrede mišiće ekstenzore podlaktice čime dolazi do iznenadne pojave teniskog lakta.

Šta je teniski lakat?

teniski lakat lecenje, manuelna terapija pravdic-beograd

Lateralni epikondilitis poznat kao teniski lakat je stanje koje nastaje usled prevelike aktivnosti mišića podlaktice, gde usled mikrotrauma dolazi do upalnih promena na pripoju tetive za kost. Mišići podlaktice služe da bi opružali ručni zglob i prste šake. Mišići podlaktice se nazivaju ekstenzori, čije tetive spajaju mišic i kost. Upala tetiva ekstenzora-m. ekstenzor carpi radialis brevisa(ECRB), m.brahioradialisa, m.ekstenzor carpi longusa(ECRL) koji se nalaze na spoljnom delu lakta uzrokuju teniski lakat. Hronična upala ovih mišića stvara fibrozno tkivo koje postaje stegnuto i rigidno što dovodi do ograničenja pokreta. Ovi mišići pomažu stabilizaciji ručnog zgloba kada je lakat ispružen, tako da limitiranost istih u velikoj meri utiče na funkcionalnost čitave podlaktice. Bol je izražena ujutru, tokom dana se smanjuje, i može se spuštati duž čitave podlaktice. Bol se pojačava pri aktivnostima stezanja, uvrtanja ručnog zgloba, u miru se smanjuje uglavnom. Bol i slabost mogu otežati aktivnosti poput:

-rukovati se

-okrenuti kvaku

-zadržati šolju kafe


Ko je u rizičnoj grupi za razvoj teniskog lakta?
teniski lakat simptomi, manuelna terapija pravdic-beograd

Svako ko je sklon repetitivnim pokretima, ali nije limitiran:


- teniseri

- električari

- vodoinstalateri

- slikari

- stolari

- mesari

Kako se leči teniski lakat?
teniski lakat uzroci, manuelna terapija pravdic-beograd

U akutnoj fazi prioritet je smanjiti bol i upalu. Fizikalne procedure laser, tens, hladne obloge kao i odmor jesu terapija izbora u ovoj fazi. Hladne obloge je potrebno stavljati više puta u toku dana na spoljni deo lakta, u trajanju od 10 minuta. Kada se upala smanji dry needling je nezaobilazna terapija u rešavanju ovog problema, gde mišići ekstenzori praktično bivaju vraćeni u normalno stanje. U praksi se pokazalo da se već posle prvog dry needling tretmana oseti znatno olakšanje, gde možda govorimo i o 50% smanjenju bola. Neophodno je uraditi par terapija da bi se postigao potpuni efekat. Kada se stanje stabilizuje i kada bol potpuno nestane, ekscentrične vežbe i vežbe stabilizacije mišića podlaktice jesu od ključnog značaja. Ako je bol prisutna konstatno onda to može ukazivati na podmaklu fazu, tada je neophodno uraditi neku dodatnu
dijagnostiku(UZ,MRI,RTG) i konsultovati se sa hirurgom o eventualnoj operaciji ili aplikaciji injekcije kortikosteroida . U velikom procentu se neoperativno, fizikalnom terapijom stanje dosta dobro rešava.