Manuelna terapija Pravdić je centar gde se primenjuju različite manuelne svetski priznate tehnike koje za cilj imaju koštano-mišićno rasterećenje i smanjenje bola u svim zonama lokomotornog aparata. Terapijski efekat koji se postize nakon tretmana jeste povećavanje cirkulacije i pokretljivosti u delu koji se tretira, čime se uspostavlja neuro-mišićni balans i koštano-zglobna stabilnost. Kombinacijom tehnika poput masaže, istezanja, mobilizacije i manipulacije koje smo razvijali dugi niz godina i primenjivali u praksi što u sportu, što u kliničkoj traumatologiji, dolazimo do pozitivnih rezultata koji su osetno prepoznatljivi još posle prve terapije. Pre tretmana vrši se detaljan pregled- funkcionalni status, gde specijalnim testovima utvrdjujemo u kakvom su stanju mišići i zglobovi, kakva je postura(držanje), hod i dr. Trudimo se da održimo izrazit individualni pristup, napravimo plan i dinamiku koja je usredsređena na specifičnost problema kojim se bavimo.

BLOG